Obligatii si raspunderi ale responsabililor tehnici cu executia :


(1) Responsabilii tehnici cu executia atestati raspund, conform atributiilor ce le revin, pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor, la lucrarile de constructii pentru care sunt angajati.
(2) Responsabilii tehnici cu executia se autorizeaza pentru cerintele stabilite in lege pentru constructii si instalatii, pe specialitati.
(3) Responsabilii tehnici cu executia atestati au urmatoarele obligatii:
a) sa admita executia lucrarilor de constructii numai pe baza proiectelor si a detaliilor de executie verificate de specialisti verificatori de proiecte atestati;
b) sa convoace la fazele determinante stabilite pe durata de executie a lucrarilor de constructii de catre proiectant, a factorilor responsabili pentru autorizarea continuarii lucrarilor: proiectantul de specialitate, reprezentantul beneficiarului, reprezentantul Inspectoratului de Stat in Constructii.
c) sa verifice si sa avizeze fisele si proiectele tehnologice de executie, procedurile de realizare a lucrarilor, planurile de verificare a executiei, proiectele de organizare a executiei lucrarilor, precum si programele de realizare a constructiilor;
d) sa intocmeasca si sa tina la zi un registru de evidenta a lucrarilor de constructii pe care le coordoneaza tehnic si de care raspund;
e) sa puna la dispozitia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectarii dispozitiilor prezentului cod;
f) sa opreasca executia lucrarilor de constructii in cazul in care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de executie si sa permita reluarea lucrarilor numai dupa remedierea acestora.
(4) Obligatiile prevazute in prezentul articol nu sunt limitative, responsabilul tehnic cu executia putand participa in calitate de reprezentant al executantului in toate fazele privind conceperea, proiectarea si realizarea constructiilor, in limitele atributiilor stabilite prin reglementarile in vigoare si ale contractului incheiat cu investitorul/beneficiarul.